Competition Chokes:

 • Competition CYL .730"
 • Competition IC .725"
 • Competition LMOD .720"
 • Competition MOD .709"
 • Competition IMOD .700"
 • Competition FULL .690"

HunterPro HV Chokes:

 • HunterPro HV CR (Close Range) .720"
 • HunterPro HV MR (Mid Range) .709"
 • HunterPro HV ER (Extended Range) .700"

HunterPro TC Chokes:

 • HunterPro TC 680
 • HunterPro TC 670
 • HunterPro TC 660
 • HunterPro TC 650
 • HunterPro TC 640

Tactical HD Chokes:

 • Tactical HD CR (Close Range) .730"
 • Tactical HD MR (Mid Range) .720"
 • Tactical HD ER (Extended Range) .709"
 • Tactical HD EER (Extra Extended Range) .700"